УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

в сила от 01.08.2017 г.

С приемането на тези условия разбирам:

1. Че поръчаните артикули в сайта https://www.riotpoints.bg са дигитални и се получават в дигитален формат, освен ако ясно не указано че продукта изисква друга или физическа доставка.
2. Че поръчаните артикули се получават след направено плащане от моя страна, най-късно до 18:30 в деня на плащането или в срок от 24 часа ако артикула изисква друг метод на доставка.

Други условия

Вие можете да се възползвате от нашата програма „Виртуални пари“  (нашата „Услуга“), за да изпратите средства на друго лице или организация в целия свят, след като се запознаете и приемете настоящото споразумение. Ние сме посредник при закупуването на стоки или виртуална валута от чуждестранни онлайн сайтове предлагащи онлайн игри. Не носим отговорност за грешки от страна на сайтовете – объркани, дефектни, неточни или неизпратени артикули.
Всички позовавания на „нас“, „ние“ или „нас“ означава RiotPoints.bg. Чрез ползването на Услугата, вие се съгласявате с тези условия, включително всички инструкции, които предлагаме онлайн.
След като Вие използвате нашата Услуга, вие ни разрешавате да действаме като ваш представител и пълномощник с ограничени правмощия, основно общуването с други хора по отношение на вашите инструкции, и обработка на вашите преводи.

ИЗПРАЩАНЕ НА ПАРИ

Можете да изпратите средства на RiotGames, Valve Corporation ( Steam ), Blizzard Entertainment ( blizzard.com ) и други непосочени в тези условия но отговарящи на нашите изисквания, за всяка сума от €2.50 до €100 за еднократна транзакция след:

(а) след като направите поръчка през сайта RiotPoints.bg и попълните всички небходими данни.

(б) след приключване поръчката ще получите инструкции за това как да преведете средства към RiotPoints.bg чрез Еконт или Изипей.

Всички такси към ЕКОНТ и Изипей ( 1% – 2% от сумата на превода ) са за ваша сметка

Ние не носим отговорност за евентуални загуби на средства, ако въведете неправилни данни, имейл адрес или мобилен телефонен номер. В случай че не успеем да установим контакт с вас ние ще откажем превода и поръчката Ви ще бъде анулирана.
Можете да изпратите до  € 50 на ден и € 200 през всеки 30-дневния период. Ако желаете да депозирате по големи суми се свържете с нас.
Ако получателят ( RiotGames, Valve Corporation или Blizzard Entertainment не успее да получи трансфера в рамките на 10 дни или, ако прехвърлянето не може да се направи по някаква друга причина, ние ще Ви уведомим и ще ви върнем парите.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТА УСЛУГАТА ОТ ВАША СТРАНА

Предплатените копия на риот картите се получават чрез системата SPEEDKEY и са достъпни в профила ви в RiotPoints.bg. Получаването на кодовете може да видите в нашата секция ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Отхвърлени и отменени сделки

Ние можем да откажем да завършим трансфера, ако:
(а) ние вярваме, че може да е свързано или да доведе до нарушение на закона или да ни изложи на отговорност или риск от загуба;

(б) не сме в състояние да удостовери подателя или краен получател;

(в) няма достатъчно налични средства за прехвърлянето;

(г) нареждането за превод е неясно, двусмислено, непълно или ПОЛУЧАТЕЛЯ Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.;

(д) ние идентифицираме риск за сигурността, включващи транзакция;

(е) Ако плащането е отхвърлено по някаква причина, ние ще Ви информираме и ще ви върнем парите с приспаднати такси за трансфер.

Отказ и промяна на инстукциите
Можете да отмените прехвърлянето, като следвате инструкциите, предоставени на уебсайта на ЕКОНТ или ИЗИПЕЙ преди наш представител да е приел трансфера.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, че след като изпратим пари на получател ( RiotGames, Valve Corporation или Blizzard Entertainment) И ТОЙ потвърди транзакцията, това значи че трансферът НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТМЕНИ и да ви върнем ПАРИ.

ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ние може да изменим или да прекратим Услугата, с или без предизвестие, без да носим отговорност пред вас по всяко време. Ние можем да спрем
или прекратим достъпа Ви или използването на Услугата по всяко време без причина. Ние можем незабавно да спрем използването на Услугата, ако нарушите този или друг договор с нас, или ние имаме основание да вярваме, че е налице или може да бъде неоторизирано използване на картата.